Φυτώρια από Οπωροφόρα Δέντρα Δασικά και Καλλωπιστικά Φυτά

ΒΕΡΥΚΟΚΙΕΣ

Ποικιλίες

Tomcot (Τομκοτ)

Tomcot (Τομκοτ)

Νηρηίς

Νηρηίς

Τίρυνθος

Τίρυνθος

Aurora (Ωρορα)

Aurora (Ωρορα)

Bebecu (Μπεμπεκου)

Bebecu (Μπεμπεκου)

Gold Rich (Γκολντ Ριτς)

Gold Rich (Γκολντ Ριτς)

Ninfa (Νινφα)

Ninfa (Νινφα)

Orange Red (Οραντζ Ρεντ)

Orange Red (Οραντζ Ρεντ)