ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ

 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΦΥΣΤΙΚΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ ΣΕ UCB 1  &  ΧΙΩΤΙΚΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ  

ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ
Φυτώρια οπωροφόρων δένδρων Μίλη