Υποψήφιες οι αμυγδαλιές για πρόγραμμα αναδιάρθρωσης όσο η Ευρώπη ψάχνει τονάζ

Δευτέρα 9 Μαΐου 2022

∆υνατή υποψηφιότητα ένταξης στο µέτρο Αναδιάρθρωσης καλλιεργειών που φέρνει το Ταµείο Ανάκαµψης αποτελεί η καλλιέργεια της αµυγδαλιάς.

Εν αναµονή της σχετικής µελέτης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, στην οποία θα αποσαφηνιστούν και οι καλλιέργειες που προκρίνονται για ένταξη στο µέτρο που επιδοτεί µε 80% την εκρίζωση υφιστάµενης φυτείας και την προµήθεια/εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων, η καλλιέργεια της αµυγδαλιάς διαθέτει χαρακτηριστικά που θα µπορούσαν να υποστηρίξουν την ένταξή της.

Το µέτρο διαθέτει προϋπολογισµό ύψους 166 εκατ. ευρώ ενώ στη µελέτη θα αξιολογηθούν δυναµικές που ταιριάζουν στο προφίλ της καλλιέργειας αµυγδαλιών. Εξετάζονται ποικιλίες των υφιστάµενων πολυετών φυτειών οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν από τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για εκρίζωση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης:

α) Είναι ευπαθείς στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής

β) Τα προϊόντα τους έχουν χαµηλή εµπορική αξία και συγκριτικά µειονεκτήµατα έναντι του διεθνούς ανταγωνισµού.

γ) Είναι ευπαθείς σε ασθένειες και εχθρούς, µε υψηλό βαθµό απωλειών.

Σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει γνωστά αναµένεται στο πρόγραµµα να µπουν καλλιέργειες όπως σταφίδα, πορτοκάλια και πυρηνόκαρπα. Εκτός προγράµµατος βρίσκονται ελιές και οινάµπελα. Στο πρόγραµµα αιτήσεις θα κάνουν τα συλλογικά σχήµατα αγροτών, που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση των φυτεύσεων στα µέλη τους. Επιπλέον από την προκήρυξη και τις επιλέξιµες δαπάνες λείπουν πολύ κρίσιµες παράµετροι για την επιτυχία του Μέτρου όπως η αποζηµίωση των αγροτών για το διαφυγών εισόδηµα µέχρι οι φυτεύσεις να φτάσουν σε παραγωγική ηλικία.

Επιλέξιµες δαπάνες

  1. Ενισχύονται επενδύσεις για αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών και σχετικών άυλων δαπανών. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκµηριώνονται εγγράφως µε σαφή, συγκεκριµένο και επικαιροποιηµένο τρόπο στην υποβαλλόµενη οικονοµοτεχνική µελέτη.
  2. 2. Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώµατα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις που συνδέονται µε πρωτογενή γεωργική παραγωγή (Καν. 702/2014). α) Αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών και συγκεκριµένα: αα) Εκρίζωση υφιστάµενης φυτείας. ββ) Προµήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων. γγ) Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος στήριξης (γραµµική φύτευση – παλµέτα).

Ιούλιο ξεκινούν οι αιτήσεις

Από τον Ιούλιο ξεκινάνε οι αιτήσεις για πρόγραµµα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών
αν και ο αρχικός προγραµµατισµός προέβλεπε άνοιγµα των αιτήσεων για τις 15 Μαΐου. Ο λόγος για την καθυστέρηση αυτή, έγκειται στο γεγονός ότι δεν είναι ακόµα έτοιµη η µελέτη σχετικά µε τις καλλιέργειες και τις ποικιλίες που θα µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα. Η µελέτη που αναµένεται ανατεθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, θα ορίζει γενικότερα την επιλεξιµότητα των φυτεύσεων.

Με την κατανάλωση να έχει το λιγότερο διπλασιαστεί και την τεχνογνωσία της συστηµατικής καλλιέργειας να µετρά πάνω από έναν αιώνα στην Ευρώπη, θα έλεγε κανείς ότι το αµύγδαλο άργησε να µπει εκ νέου στο ραντάρ της δεντροκαλλιέργειας µε όρους έντονα ανταγωνιστικούς.

Αν και µε χαµηλούς τόνους, αφού πρόκειται για ένα εγχείρηµα που θα χρειαστεί χρόνια µέχρι να κριθεί από την αγορά, ο στόχος διεκδίκησης σοβαρών µεριδίων στο διεθνές εµπόριο για το ευρωπαϊκό αµύγδαλο, τέθηκε στο συνέδριο Medfel στο Περπινιάν της Γαλλίας, όπου έπειτα από δύο χρόνια απουσίας, εκθέτες και στελέχη του κλάδου φρούτων και λαχανικών συναντήθηκαν για µια ενδελεχή επισκόπηση των ισορροπιών στο πεδίο.

Ενισχυµένη κατανάλωση στην Ευρώπη

Αιχµή των φετινών διήµερων εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα στις 27 και 28 Απριλίου, ήταν η ανάγκη αλλά και οι δυνατότητες αναπροσαρµογής της ευρωπαϊκής αγροτικής παραγωγής στις νέες τάσεις και προτεραιότητες των διεθνών αγορών. Η πρόοδος των ζυµώσεων είδε τους συµµετέχοντες του συνεδρίου να συνειδητοποιούν µια ενδιαφέρουσα δυναµική στην καλλιέργεια αµύγδαλου. Απώτερος στόχος, υπό µια έννοια, γίνεται η δυναµική διεκδίκηση των µεριδίων που διατηρεί τα τελευταία χρόνια η καλιφορνέζικη παραγωγή. Πριν από έναν αιώνα, η Aix-en-Provence στη νότια Γαλλία, 30 χιλιόµετρα βόρεια της Μασσαλίας, ήταν η «παγκόσµια µητρόπολη» της παραγωγής αµυγδάλων. Σήµερα οι Ηνωµένες Πολιτείες δυναστεύουν µε µερίδιο 90% την παγκόσµια αγορά, σε µια περίοδο κατά την οποία η κατανάλωση στις χώρες της Ευρώπης έχει ενισχυθεί κατά τουλάχιστον 100%, µε την τάση να παραµένει ανοδική, όσο το προϊόν γίνεται συστατικό ολοένα και περισσότερων συνταγών των βιοµηχανιών τροφίµων. Με την ευρωπαϊκή παραγωγή να πιάνει µετά βίας τους 80.000 µε 90.000 τόνους, οι εισαγωγές παίζουν πέριξ των 250.000 τόνων, σύµφωνα µε στοιχεία του αµερικανικού υπουργείου γεωργίας (USDA), εκ των οποίων πάνω από 200.000 τόνοι ξεκινούν από λιµάνια των ΗΠΑ για να βρουν τη θέση τους στις αγορές του µπλοκ της Ευρώπης. Τα νούµερα είναι προκλητικά, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Ευρώπη διατηρεί τη δεύτερη θέση στην παγκόσµια κατάταξη παραγωγών αµυγδάλου. Ήδη το πράγµα αλλάζει, αφού καρποί µε κέλυφος, φακές και ελαιούχοι σπόροι κερδίζουν πόντους εκτατικά, µε παραγωγικά κέντρα της Γαλλίας να δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην καλλιέργεια φουντουκιού, αµυγδαλιάς και καρυδιάς.

Στην εποχή της λεγόµενης «Μεγάλης ∆ιαταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας», χιλιάδες τόνοι αµερικανικού αµύγδαλου έχουν εγκλωβιστεί στις αποθήκες του Σέντραλ Βάλεϊ της Καλιφόρνια, η ανάκαµψη της ευρωπαϊκής παραγωγής γίνεται πιο ελκυστικά. Φυσικά, πρόκειται για µια επένδυση που θα χρειαστεί χρόνια µέχρι να αποδώσει, απέναντι σε µια συγκυριακή κατάσταση που δεν µπορεί παρά να ρυθµιστεί τους επόµενους µήνες. Ακόµα και έτσι όµως, δεν αποκλείεται να µείνουν κενά που θα άξιζε να διεκδικήσει ο ευρωπαϊκός κλάδος.

Πέρα από τις εµπορικές τάσεις, «η κλιµατική αλλαγή ανακατεύει ξανά την τράπουλα», δίνοντας προβάδισµα σε περιοχές έτοιµες να επενδύσουν στην αναδιάρθρωση µε κατάλληλες ποικιλίες. Ελέγχοντας το 85% της ευρωπαϊκής παραγωγής, η Ισπανία µετατρέπεται αργά αλλά σταθερά στην πιο ξερή γωνιά της Ευρώπης, ενώ όποτε η ξηρασία δεν προκαλεί προβλήµατα, τότε το χαλάζι και ο παγετός βγάζουν νοκ άουτ τα δέντρα. Υπό αυτήν την έννοια, δεν αποκλείεται τα επόµενα χρόνια να υπάρξουν και ανακατατάξεις εντός της Ευρώπης, ως προς το δυναµικό παραγωγής.

Πηγή : www.agronews.gr 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies